معرفی!

این وب سایت شخصی بنده ست! محمدرضا احمدی نسب هستم دانشجوی مهندسی کامپیوتر از ترم یک کارشناسی با چند تا از رفقا شروع کردیم به طراحی وب و یک گروه تشکلی دادیم! تا الان که تحت گروه کدپز همچنان با هم کار می کنیم. تو این سایت می...
ادامه مطلب
بالا